FIG Viewer

David Sedláček  . . .  Jan Polan

thumbnail pro screenshot 1, velikost 256x256, JPG nebo PNG

Ovládání

Ovládání je intuitivní.V menu file, se otevře/zavře .fig soubor. Menu other umožňuje využít zoom prostřednictvím OpenGl, táhlo pod ikonkami, je primárně zakázáno.Dále je zde export do TGA, obrázek se nahrává do adresáře xFigu. Ikonky fungují jako výběrové, tzn. maximálně jedna může být stisknuta. Jsou v tomto pořadí PICK,MOVE,ZOOM IN, ZOOM OUT. Pro zoom se dá také užít pravý posuvník. Pro pohyb oba krajní posuvníky. Pick funguje bez stisku tlačítka myši.

Download

thumbnail pro screenshot 2, velikost 256x256, JPG nebo PNG