Reflections, Refractions and Interreflections

David Sedláček

Téma

Pokročilé techniky pro zobrazování odrazů a lomů v OpenGL. Popsal jsem základní techniky pro zobrazování rovinných odrazů.. pomocí stencil bufferu, mapování a ořezávání rovinami. Dále jsem popsal způsob odrazů na zakulacených plochách, tzv. enviroment mapping.A v závěru něco málo o vzájemných odrazech a lomu světla. V závěrečných odstavcích již kompletně předpokládám znalost předchozího.
thumbnail pro screenshot 1, velikost 256x256
thumbnail pro screenshot 2, velikost 256x256

Ovládání demonstrační aplikace

Snažil jsem se o vytvoření intuitivního prostředí pro ovládání. Využívám možností QT lib. V horním menu file se dá vybírat část postupu zobrazení rovinného zrcadla. V levém okně je vidět aktuální renderovaná scéna OpenGL, na pravo jsou stěžejní části kódu. Pro poslední dva příklady je aktivováno nastavování reflexní matice, pomocí táhel pod hodnotami dvou vektorů.

Download

thumbnail pro screenshot 3, velikost 256x256