PCI
David Sedláček :: periferní zařízení

Periferní zařízení

Měření na sběrnici PCI - příprava

Úloha F


Vypracovali : Aleš Illichman, Aleš Macoun, Martin Vaněk, David Sedláček

Cílem tohoto měření je sledování základních cyklů sběrnice PCI a porozumění konfiguraci zařízení PCI.

Zadání

Příprava

popis parametrů programu testpci

mread......čtení jednoho bytu z paměti
mwrite.....zápis jednoho bytu do paměti
ioread.....čtení 8-bitového portu
iowrite....zápis 8-bitového portu
bytemerge..spojování několika 8-bitových zápisů
cfgread....čtení konfiguračního registru
longwrite..zápis několika po sobě následujících dwordů
iack.......potvrzováni přerušení, vyslání vektoru
special....vyvolání speciálního cyklu

poznámky

Čtení/zápis do paměti

Smyčka pro tento parametr zapisuje jednu slabiku do videopaměti (na adresu A000h:0000h). Vyzkoušejte různé varianty zápisu, zejména zápis slabiky na lichou adresu, zápis na adresu, která není dělitelná čtyřmi, zápis slova (word), dvojslova (double word). Pozorujte, jak se změny v programu projeví na přenášené adrese a signálech C/BE#.

Varianty zápisu s parametrem bytemerge, longwrite

Zjistěte, pro jaké typy přenosu dat (jaké části kódu) optimalizuje můstek Host-to-PCI zápisy (spojení do blokového přenosu apod.). Zjistěte, co se stane, změníte-li adresy zápisu v případě varianty longwrite (např. posun offsetu všech adres o 1).

Čtení konfiguračního registru

Analyzujte kód programu a zjistěte, z kterého zařízení (jaké ID) a jaké konfigurační registry jsou čteny. Z přenášených dat na sběrnici dekódujte obsah těchto registrů.

Speciální cyklus

Zasílaná zpráva během speciálního cyklu je z množiny rezervovaných kódů, tj. bez významu. Popište sled signálů. Upravte kód programu tak, aby byla zasílána zpráva SHUTDOWN. Pozorujte chování počítače.

David Sedláček :: 25.4.2004