SCSI
David Sedláček :: periferní zařízení

Periferní zařízení

Práce s SCSI analyzátorem

Úloha E


Vypracovali : Aleš Illichman, Aleš Macoun, Martin Vaněk, David Sedláček

Cílem tohoto měření je realizovat čtyři typy úloh. Jedna se o základní seznámení se s SCSI, identifikovat jednotlivá zařízení, formátovat jedno vybrané zařízení (jedná se o pásku) a na toto zařízení zapsat posloupnost čísel. Jedná se o následující úlohy:

1. Sledování sběrnice

Zapněte sledování sběrnice a zkopírujte krátký textový soubor pomocí příkazu copy. Sledujte průběhy na sběrnici - všimněte si jednotlivých fází a srovnejte je s pravidly komunikace definovanými normou. Mezi příkazy zápisu (write) nalezněte ten, který zapisuje na disk obsah souboru a tuto část komunikace uveďte do protokolu (společně s kopírovaným souborem v textové podobě a jeho výpisem v šesnáctkové soustavě); označte kopírovaná data. Jednotlivé fáze komunikace patřičně okomentujte.

2. Identifikace zařízení

V módu INITIATOR zasílejte postupně jednotlivým zařízením na sběrnici příkaz Inquiry (žádost o identifikaci). Zjistěte, která zařízení a s jakým ID jsou na sběrnici připojena. Během sledování výpisu komunikace se zaměřte na operační kód příkazu Inquiry a jeho parametry (srovnejte s literaturou). Proveďte rozbor dat, která zasílají jednotlivá zařízení jako odpověď na žádost o identifikaci (pomocí tabulky v knize, která bude k dispozici v laboratoři). Z prvých tří slabik zjistěte parametry zařízení (s přímým/sekvenčním přístupem, rozhranní SCSI 1/SCSI 2 atd.). Dále rozluštěte výrobce (Vendor identification) a typ zařízení (…). Pozorujte, zda nezasílají zařízení iniciátoru také speciální hlášení. Do protokolu uveďte ukázku komunikace (pro jedno zařízení), v datech vyznačte, kde je zakódován výrobce a typ zařízení. U ostatních periférií zapište pouze Vámi dekódované údaje.

3. Výmaz pásky

V módu INITIATOR zašlete páskové jednotce příkaz pro převinutí pásky a pak ji formátujte. Při editace parametrů příkazu FORMAT je srovnejte s literaturou (význam uveďte do protokolu). Komunikaci zapište do protokolu. Zaměřte se na fáze Disconnect a Reselection. Vysvětlete jejich význam.

4. Zápis a čtení pásky

Na pásku zapište blok dat a přečtěte jej zpět. Do protokolu uveďte, proč a jak jste modifikovali příkaz Write a Read. Komunikaci opět zapište do protokolu, okomentujte jednotlivé fáze a zasílané zprávy. Všimněte si fází Disconnect a Reselection. Vysvětlete jejich význam.


Postup měření a naměřené hodnoty

1) Sledování průběhů na SCSI sběrnici

Zapnuli jsme na sledování sběrnice analyzátorem. Na počítači, v němž byl zapojen SCSI disk jsme provedli operaci kopírování souboru. Poté jsme vypnuli sledování sběrnice a vypsali si paměť analyzátoru, ve které jsme identifikovali část obsahující data z kopírovaného souboru.

Obsah kopírovaného souboru:
****************copy****************
0083: Bus free
0085:   Arbitration /01(0)
0087:     Command /0A(Write/Send) 00 50 71 01 00
008D:       Data-Out/F8 FF FF 07 40 00 05 60 00 0C 80 00 FF AF 00 0B
009D:         F0 FF 0D F0 FF FF 0F 00 00 00 00 00 40 01 15 60
00AD:     Status /00(Good)
00AE:     Message-In /00(Cmd_Cmplt)
00AF: Bus free
00B1:   Arbitration /01(0)
00B3:     Command /0A(Write/Send) 00 50 F9 01 00
00B9:       Data-Out/50 52 45 4E 4F 53 5F 64 61 74 30 30 32 32 34 34
00C9:         36 36 38 38 00 00 D8 0A B1 28 80 00 00 00 00 00
00D9:     Status /00(Good)
00DA:     Message-In /00(Cmd_Cmplt)
00DB: Bus free
00DD:   Arbitration /01(0)
00DF:     Command /0A(Write/Send) 00 50 79 01 00
00E5:       Data-Out/57 4F 52 4B 20 20 20 20 20 20 20 28 00 00 00 00
00F5:         00 00 00 00 00 00 95 4D 7B 24 00 00 00 00 00 00
ASCII: "PRENOS_dat0022446688"
HEXA: 50 52 45 4E 4F 53 5F 64 61 74 30 30 32 32 34 34 36 36 38 38

To samé jsme provedli pro prikaz dir

****************dir*******************
0001:   Arbitration /01(0)
0003:     Command /08(Read/Receive) 00 00 3E 01 00
0009:       Data-In /EB 3C 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 08 01 00
0019:         02 00 02 EC 4F F8 08 00 3E 00 01 00 3E 00 00 00
0029:     Status /00(Good)
002A:     Message-In /00(Cmd_Cmplt)
002B: Bus free
ASCII: "MSDOS5.0"
HEXA: 4D 53 44 4F 53 35 2E 30
...začátek vypisovaného stromu

Data přenášená navíc jsou způsobena režií spojenou s kopírováním souborů. Jedná se zejména o vyhledání souborů ve FAT a její aktualizace.U výpisu DIR nejsou uvedeny všechny řádky, pouze hlavička.

2) Identifikace zařízení

Pracoviště jsme nakonfigurovali podle instrukcí v přiloženém návodu k měření. Sledování průběhů na sběrnici jsme prováděli v módu Initiator. Během měření jsme vždy na sběrnici vyslali příkaz Inquiry. hodnotu Target ID# jsme postupně nastavovali na 01h, 02h, 04h, 08h, 10h, 20h, 40h, 80h. Nedošlo-li k timeoutu, identifikovali jsme analýzou výpisu paměti připojená periferní zařízení (target). K identifikaci jsme použili p5ekladovou tabulku z hexa ve VC

Identifikovaná zařízení:

Jednotlivým zařízením byl odesílán požadavek o identifikaci. Zařízení, jejichž ID bylo neplatné (tj. nebyla na sběrnici připojena), je reprezentováno time-outem. Místo, kde je zasílána identifikace zařízení je ve výpisu zobrazeno tučně.


01h

0001:   Arbitration w.ATN /80(7)
0002:   Select w.ATN /81(0,7)
0006:     Message-Out/C0(Identify)
0007:     Command /12(Inquiry) 00 00 00 30 00
000D:       Data-In /00 00 01 01 3D 00 00 00 53 45 41 47 41 54 45 20
001D:         53 54 31 33 38 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
002D:         04 7C 6A 00 30 30 30 34 39 31 31 31 32 00 00 00
003D:     Status /00(Good)
003E:     Message-In /00(Cmd_Cmplt)
003F: Bus free
Zařízení je připojeno (Prvni nula v hlavičce).
Zařízení s přímým přístupem (Druhá nula v hlavičce)
Kompatibilní s CCS, zařízení před SCSI-2.
ASCII:"SEAGATE ST138N"

08h

0001:   Arbitration w.ATN /80(7)
0002:   Select w.ATN /88(3,7)
0006:     Message-Out/C0(Identify)
0007:     Command /12(Inquiry) 00 00 00 30 00
000D:       Data-In /01 80 01 00 2F 00 00 00 41 52 43 48 49 56 45 20
001D:         56 49 50 45 52 20 31 35 30 20 20 32 31 32 34 37
002D:         2D 30 30 35 20 56 50 31 35 30 53 2D 30 35 06 06
003D:     Status /00(Good)
003E:     Message-In /00(Cmd_Cmplt)
003F: Bus free
Zařízení je připojeno (Prvni nula v hlavičce).
Zařízeni se sekvenčním přistupem (jednička v prvním bajtu)
Kompatibilní s CCS, zařízení před SCSI-2
ASCII:"ARCHIVE VIPER 150 21247-005 VP150S-05"

10h

0001:   Arbitration w.ATN /80(7)
0002:   Select w.ATN /90(4,7)
0006:     Message-Out/C0(Identify)
0007:     Message-In /01(Ext_Msg)
0008:         /03(Length)
0009:         /01(Synchr_Dat_Tx_Req)
000A:         /34(Tx_Period=D0 (Hex)nsec)
000B:         /08(Req/Ack_Offset=08 bytes)
000C:     Command /12(Inquiry) 00 00 00 30 00
0012:         Data-In /00 00 02 02 1F 00 00 18 46 55 4A 49 54 53 55 20
0022:         4D 32 32 36 36 53 2D 35 31 32 20 20 20 20 20 20
0032:         30 30 31
0035: RESET start
0036: RESET end
Zarizeni je připojeno (První nula v hlavicce)
Zařízení s přímým přístupem (Druhá nula v hlavičce)
Standard SCSI-2
ASCII:"FUJITSU M2266S-512"

Na ostatních adresách se nic nenalézalo.

3) Výmaz pásky
4) Zápis a čtení z pásky

Postupovali jsme dle návodu, ale při zadání příkazu pro přetočení respektive zformátování pásky zařízení neodpovídalo. Při zaslání příkazu RESET bylo slyšet, že páska reaguje. Pokus jsme zopakovali po znovunastartování celého systému i s novou páskou ale výsledek byl vždy stejný.

Závěr

Bodem 1) měření jsme se naučili ovládat analyzátor a při kopírování souboru se seznámili s výpisem dějů na sběrnici, Na sběrnici jsme identifikovali 3 periferní zařízení: 2 pevné disky a páskovou jednotku. Bohužel jsme si nemohli vyzkoušet podrobnější práci s páskou.

K otázkám z bodu 4 předpokládáme:

Disconnect:

Cíl (zpravidla periferie), vysílá tuto zprávu inicátorovi v situaci, kdy bude zaměstnána po delší časový interval vlastní činností a hodlá proto uvolnit sběrnici pro jiné účastníky komunikace.

Reselection:

Jde o zvláštní případ fáze selection; dojde k ní v případě, že zařízení SCSI využije svou možnost odpojit se dočasně od sběrnice. Tato situace nastává například v době, kdy je periferie žádána o vyhledávání určitého bloku dat a po dobu jeho hledání je sběrnice uvolněna pro další komunikaci. Po splnění úkolu vydává periferie požadavek na obnovení spojení a přechod do fáze reselection.

David Sedláček :: 25.4.2004