David Sedláček :: vizualizace

Optimalizace textur

Navrhněte metodu optimalizace textur mapovaných na povrch trojrozměrných objektů. Uvažujte vstupní množinu textur rozličných velikostí, barev a kompresí, které jsou namapované na plochy v prostorové scéně. Cílem je seskupit individuální textury do jednoho velkého obrazu (optimálně pokrýt jeho plochu) a aktualizovat souřadnice pro mapování textur v prostorové scéně. Implementujte metodu do podoby filtru, který provede optimalizaci textur a jejich mapování pro zadanou scénu ve formátu VRML. Na rozsáhlé množině testovacích dat měřte časové a pamě'tové úspory. Uvažujte prostředí lokálního počítače i webové prezentace.

David Sedláček ::