David Sedláček :: vizualizace

Optimalizace textur

ppp02

Rekapitulace posledních prací 21.10.2004 – 4.11.2004

Seznámil jsem se podrobně s problematikou textur ve VRML a s rastrovými formáty GIF,JPG,PNG (prozatím pouze teoretické znalosti specializované na práci s těmito formáty v prostředí java API). Dále z důvodu komplexnosti a rozsáhlosti jazyka VRML, jsem chtěl využít některého z parserů, které jsou již napsány a jsou volně dostupné (Viper Beta Release 3., VRML 2.0 Parser (Java port) - Stephan Diehl). První z nich generoval chyby při každém načtení souborů VRML, u druhého jsem skončil u problému s kompatibilitou java1.1 a java2. Bohužel ani jeden problém jsem nedokázal vyřešit. Pokusy s těmito parsery jsem ztratil dva dny. Prozatím tedy programuji vlastní parser, který nyní správně analyzuje uzel appearance v uzlu shape.

Plán pro následujících 14dní 4.11.2004 – 18.4.2004

Jelikož nepotřebuji kompletní parser, doprogramuji pouze uzly geometry a to speciálně parametr texCoord a dále ElevationGrid. To provedu do konce tohoto týdne, tím doženu skluz. Dále do příště budu načítat obrázky a zapisovat změněné koordináty textur(pouze modelové hodnoty).

David Sedláček ::