David Sedláček :: diplomová práce

Optimalizace textur

Navrhněte metodu optimalizace textur mapovaných na povrch trojrozměrných objektů. Uvažujte vstupní množinu textur rozličných velikostí, barev a kompresí, které jsou namapované na plochy v prostorové scéně. Cílem je seskupit individuální textury do jednoho velkého obrazu (optimálně pokrýt jeho plochu) a aktualizovat souřadnice pro mapování textur v prostorové scéně. Nevyužité části původních textur nebudou do výsledné textury zařazeny.

Implementujte metodu do podoby filtru, který provede optimalizaci textur a jejich mapování pro zadanou scénu ve formátech VRML a X3D. Na rozsáhlé množině testovacích dat změřte časové a paměťové úspory. Uvažujte prostředí lokálního počítače i scény umístěné na vzdáleném webovém serveru. Dále uvažujte provoz aplikace jako servlet na webovém serveru.

Doporučená literatura:

Konzultant/Oponent:

David Sedláček ::